İBADET ETMEK ZORUNDAYIZ- 1

İBADET ETMEK ZORUNDAYIZ- 1

Bizler kainatın Allah tarafından yaratıldığına inanıyoruz. Dünyadaki tüm canlıları yaratan Allahtır. Ancak canlılara verilen kabiliyetler arasında ciddi farkvar….İnsan ile Hayvanın yaratılışı karşılaştırılınca, insan hayvanlardan çok üstün yaratılmıştır. Dolayısı ile İnsandan istenen ile hayvandan beklenende aynı olmayacaktır.Bunu bir örnekle açıklamaya çalışalım.

Bir padişah iki askerini çağırır. Birisine on altın verir. “Bununla kendine bir kat
elbise al “der. İkincisine bin altın verir. Bir pusula içinde bazı şeyler yazılı o hizmetkarın
cebine koyar. İkisini de aynı pazara gönderir.On altını alan asker pazardan kendisine
mükemmel “bir kat”elbise alır. Bin altını alan asker cebindeki hesap pusulasına bakmayarak, Diğer askere bakıp, “herhalde ben de elbise alacağım”diye düşündü. dükkancı ya
bin altını uzatıp,”bir kat” elbise istedi. İnsafsız dükkancı da “bu delidir”diye düşünür.

Ona kumaşın en çürüğünden bir kat elbise verir. Sonra bu iki asker onları gönderen padişahın huzuruna gelirler; Siz padişahın yerinde olsaydınız ikisinede “aferin iyi yaptınız”
der miydiniz?… Padişah bin altını alan adama “seni elbise almak için pazara gönderilseydim, sana da on altın verirdim. Neden elindeki Hesap pusulasına bakmadın”diye sorup, bin altını israf etmenin cezasını çektirir. Siz padişah olsanız sizde aynı şeyi yapardınız.

Aynen bu misalde olduğu gibi; Biz diyoruz ki ” insanlarıda, hayvanlarıda yaratan
Allah. Fakat bu yaratılışta ciddi fark var. “İnsanlara verilen duygu ve cihazlar bin altın kıy
metinde ise hayvanlara verilen duygu ve cihazlar on altın kıymetindedir. Mesela; güzelliğin bütün mertebelerini, renklerin bütün çeşitlerini gören insanların gözleri ile
Dünyayı bir-iki renk gören hayvanların gözleri, tadların bütün çeşitlerini tadabilen
insanların tad alma duygusu, Hakikatın bütün inceliklerini anlayan insanın aklı vs. ile
hayvanlara verilen duyguve cihazlar kıyas yapılınca, “insana verilenler
bin altın kıymetinde ise, hayvana verilenleron altın kıymetindedir.”İnsana verilen duygu ve kabiliyetler hayvanlara verilenlerle kıyaslanmayacak kadar üstündür. Hatta denilebilir ki tüm hayvanlara verilen kabiliyetlerin toplamı, bir insana verilene denk bile gelemez.
Örneğin; bütün hayvanları bir yerde toplasak. Onlara bir tabloyu duvara asmalarını
söylesek, Onların tamamı beraber tabloyu duvara asamayacaklardır.

Fakat on yaşındaki bir çocuk o tabloyu duvara rahatlıkla asabilecektir.Demekki tüm
hayvanlara verilen duygu ve kabiliyetler, bir çocuğa verilene denk bile gelmemektedir. …
Bir kuyumcudan bir kilo altın alan ile, bir kilo gümüş alan kimsenin aynı ücreti ödemeyecekleri açıktır. Aynı şekilde, bu dünya bahçesinden hayvanların istifadesiyle bizim istifademiz bir olmadığına göre, elbette ki bizden istenenin, hayvandan istenenle aynı olmayacağı açık bir mes’eledir.İşte hayvan kendi vazifesini hakkıyla yerine getirdiği hâlde, biz ibadet vazifemizi yerine getirmezsek, hesabımızın çok çetin olacağı muhakkaktır…
Hayvanların hayatına baktığınız zaman sadedir; Doğar,büyür,neslini çogaltır ve
ölürler. Eğer insanlar ibadet yapmasalar, aynen hayvanlar gibi doğar, büyür,neslini çoğaltır ve ölürler. Hayvanla bir farklılığı olmayacaksa İnsana neden bin altın verildi? İnsan hayvanlarla aynı seviyede kalacak olsaydı, “insan da hayvan gibi yaratılırdı” diye düşünmeli. Cebine konulan hesap pusulasına bakmalıdır. İşte insanın cebine konulan hesap pusulası bize gönderilen peygamberler ve kutsal kitaplardır.

Allah CC Zâriyât Suresi 56. Ayetinde mealen şöyle buyurur.”…Ve ben, cinleri ve insanları,ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.”

Bu kullukta islamın beş şartından biri olan namaza dair Kuranda ciddi teşvik ve tehditler vardır.

Kategori: Köşe Yazıları

1016 izlenme

Yorum Yapın